Mühendislik FakültesiBiyomühendislik

Biyomühendislik

Akademik Kadro

 

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. 
Ahmet Alp SAYAR

Bölüm Kurucu Başkanı

Bölüm Başkanı

 

 

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 1971

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 1976

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 1980

http://probio.bioe.eng.marmara.edu.tr

Tel: 0 216 348 02 92 / 1718

Ofis No: MD403

asayar@marmara.edu.tr

Google Scholar

Araştırma ve İlgi Alanları:  Distillasyon ve ekstraksiyon işlemleri, Denge kademeli prosesler termodinamiği, Distillasyon kolonlarında kullanılan dönüştürücü ve geriye etkili kontrol edicilerin tasarımı, Dış ve iç hava kalitesi ölçüm ve kontrolü.

 

 

Prof. Dr.
Dilek KAZAN

Bölüm Başkan Yardımcısı


 

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 1983

Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 1987

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 1993

http://probio.bioe.eng.marmara.edu.tr

Tel: 0 216 348 02 92 / 1724

Ofis No: MD403

dkazan@marmara.edu.tr

Özgeçmiş

Kişisel Sayfa

Google Scholar

Araştırma ve İlgi Alanları: Mikrobiyal proteomik (Microbial proteomics), Endüstriyel önemi olan protein üreticisi mikroorganizmaların doğadan izolasyonu ve tanılanması, Endüstriyel enzimlerin fermentasyon süreçlerinde üretimi, Endüstriyel enzimlerin saflaştırılması ve immobilizasyonu, Enzimlerin karakterizasyonu, Enzim stabilizasyonu, Biyokimyasal proseslerin optimizasyonu ve modellenmesi

 


 Prof. Dr.
Ebru TOKSOY ÖNER


 

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 1993

Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 1995

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2000

http://ibsb.bioe.eng.marmara.edu.tr

Tel: 0 216 348 02 92 / 1726

Ofis No: MD416

ebru.toksoy@marmara.edu.tr

Özgeçmiş

Google Scholar

Araştırma ve İlgi Alanları: Rekombinant ekspresyon sistemlerinin geliştirilmesi, Fermentasyon teknolojileri ve modellemesi, Restriksiyon enzimlerinin klonlanması ve saflaştırılması, Biyokimya mühendisliği, Biyopolimer üretimi

 

 

 Prof. Dr.
Bülent MERTOĞLU


 

Lisans: Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 1999

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001

Doktora: Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005

http://meg.bioe.eng.marmara.edu.tr

Tel: 0 216 348 02 92/ 1699

Ofis No: MC371

bulent.mertoglu@marmara.edu.tr

Özgeçmiş

Google Scholar

Araştırma ve İlgi Alanları: Mikrobiyal ekoloji ve atıksu mühendisliği, Çevre biyoteknolojisi ve mikrobiyolojisi, Azot döngüsünde rol alan organizmalar, Membran prosesleri, Entegre katı atık yönetimi ve atıksu arıtma tesisi boyutlandırma ve işletme programları (ATV 131, SSSP ve ASM), Moleküler mikrobiyoloji teknikleri (PCR, real-time PCR, denaturing gradient gel electrophoresis-DGGE, fluorescent in-situ hybridization-FISH, slot-blot hybridization, restriction fragment length polymorphism-RFLP, klonlama ve DNA dizi analizi)

 

 

Prof. Dr.
Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU


 

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Biyoloji, 1994

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 1996

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2001

Tel: 0 216 348 02 92/ 1617 

Ofis No: MD211

ahu.uncuoglu@marmara.edu.tr

Kişisel Sayfa

Google Scholar

Araştırma ve İlgi Alanları: Bitkilerde biyotik ve abiyotik stres toleransı, bitkisel biyoçeşitlilik, moleküler ıslah, bitkilerde moleküler-sitogenetik yaklaşımlar

 

Prof. Dr.
Faik Nüzhet OKTAR


 

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, 1982

Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü 1991

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü 1999

Tel: 0 216 348 02 92/ 1732 

Ofis No: MD406

foktar@marmara.edu.tr

Özgeçmiş

Google Scholar

Araştırma ve İlgi Alanları: Nano- biyomalzemelerin üretim yöntemleri ve sağlık sektöründe uygulama alanları. İlaç salınımları sistemleri, In vitro ve In vivo çalışmaları, Biyomimetik üretim yöntemleri ve uygulamaları, Elektro-Eğirme (electrospininng) yöntemi ve uygulama alanları, Biyoseramiklerin üretim yöntemleri ve geliştirilmesi, Akıllı nano-biyopolimerler üretimi ve taşıyıcı sistem olarak kullanılması

  

Prof. Dr.
Berna SARIYAR AKBULUT


 

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 1993

Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 1997

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2003

http://probio.bioe.eng.marmara.edu.tr

Tel: 0 216 348 02 92/ 1721 

Ofis No: MD321

berna.akbulut@marmara.edu.tr

Google Scholar

Araştırma ve İlgi Alanları: Stres koşullarında farklılaşmanın proteomik yöntemlerle incelenmesi, Veri madenciliği için sistem biyolojisi, Protein ve metabolizma mühendisliği

 

Doç. Dr.
Kazım Yalçın ARĞA

Bölüm Başkan YardımcısıLisans: Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2001

Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2002

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2007

http://sysbio.bioe.eng.marmara.edu.tr

Tel: 0 216 348 02 92 / 1730

Ofis No: MD405

kazim.arga@marmara.edu.tr

Özgeçmiş

Google Scholar

Araştırma ve İlgi Alanları: Sistem Biyolojisi, Sistem Biyotıbbı, Metabolizma Mühendisliği, Biyoinformatik, Kanser Genetiği ve İnformatiği, İlaç repozisyonu, Genom seviyeli biyolojik ağlar, İşlevsel Genomik

  

Doç. Dr.
Pemra ÖZBEK SARICALisans: Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2004

Doktora: Imperial College London, Makine Mühendisliği Bölümü, 2008

http://compbio.bioe.eng.marmara.edu.tr

Tel: 0 216 348 02 92 / 1698

Ofis No: MC370

pemra.ozbek@marmara.edu.tr

Kişisel Sayfa

Özgeçmiş

Google Scholar

Araştırma ve İlgi Alanları: Biyopolimerler, yapısal dinamik, protein dizisi, yapısal dinamik teorisi ve simülasyonları, GNM (Gaussian Network Model, Gaussian Ağ yapı modeli) uygulamaları, proteinlerde bağlanma (protein binding), protein-protein etkileşimleri, bileşik protein yapısı, protein-DNA etkileşmesi, bağlanma bölgesi tahmini, ilaç tasarımı, CAPRI (Critical Assessment of PRediction of Interactions)

 

Doç. Dr.
Nihat Alpagu SAYARLisans: University College London, Biyokimya Mühendisliği Bölümü, 2004

Doktora: University College London, Biyokimya Mühendisliği Bölümü, 2010

Tel: 0 216 348 02 92 / 1725

Ofis No: MD403

alpagu.sayar@marmara.edu.tr

Google Scholar

Araştırma ve İlgi Alanları: Biyoproses dizayn, matematik modelleme ve simülasyonları, biyokataliz, enzim teknolojileri, hesapsal biyoloji ve sistem biyolojisi

 

Dr. Öğr. Üyesi
Gizem BULDUMLisans: Marmara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2009

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Biyomühendislik, 2011

Doktora: Imperial College London, Kimya Mühendisliği, 2016

Tel: 0 216 348 02 92 / 1721

Ofis No: MD321

gizem.buldum@marmara.edu.tr

Özgeçmiş

Google Scholar

Araştırma ve İlgi Alanları: Biyopolimer Üretimi ve Karakterizasyonu, Rekombinant DNA Teknolojisi, Biyoproses Optimizasyonu, Fermentasyon Teknolojileri

Araştırma Görevlileri   

 

Araş. Gör. Dr.
Selçen DURMAZ ŞAMLisans: Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 2003

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 2005

Doktora: Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 2014

Tel: 0 216 348 02 92 / 1731

Ofis No: MD409

selcen.durmaz@marmara.edu.tr

 

 

Araş. Gör. Dr.
Orkun PİNARLisans: Ege Üniversitesi, Biyomühendislik, 2006

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji - Genetik ve Biyoteknoloji Programı, 2009

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji - Genetik ve Biyoteknoloji Programı, 2017

 

Tel: 0 216 348 02 92 / 1729

Ofis No: MD404

orkun.pinar@marmara.edu.tr

Özgeçmiş

Google Scholar

Araştırma ve İlgi Alanları: Rekombinant DNA Teknolojisi, Native ve Rekombinant Enzim Üretimi, Prokaryotik ve Ökaryotik Ekspresyon sistemleri, Enzimatik Hidroliz, Fermentasyon Teknolojileri, Biyoproses tasarımı

 

Araş. Gör. Dr.
Ceyda KULALisans: Ege Üniversitesi, Biyomühendislik, 2010

Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Biyomühendislik, 2012

Doktora: Marmara Üniversitesi, Biyomühendislik, 2018

Tel: 0 216 348 02 92 / 1729

Ofis No: MD408

ceyda.kula@marmara.edu.tr

Özgeçmiş

Araştırma ve İlgi Alanları: Doğal ürün kimyası, doğal kaynaklardan (bitkiler, mikroorganizmalar) antimikrobiyal ve antitümör biyoaktif bileşiklerin izolasyonu, mikrobiyal biyotrasformasyon, biyoteknoloji.

 

Araş. Gör.
Zeynep YILMAZ SERÇİNOĞLU

Lisans: Ege Üniversitesi, Biyomühendislik, 2010

Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Biyoteknoloji, 2013

Tel: 0 216 348 02 92 / 1731

Ofis No: MD409

zeynep.yilmaz@marmara.edu.tr

Araştırma ve İlgi Alanları:  Biyoteknoloji, Biyosensörler, Fermentasyon, Deneysel hayvan modelleri, Kardiyovasküler ve Metabolik hastalıklar, Protein-protein etkileşimleri

 

Araş. Gör.
Tuğba ÖZGÖREN CAN

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik, 2014

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Biyomühendislik, 2017

Tel: 0 216 348 02 92 / 1731

Ofis No: MD409

tugba.ozgoren@marmara.edu.tr

Özgeçmiş

Araştırma ve İlgi Alanları:  Biyoproses, Biyomalzemeler, Biyopolimer üretimi

Araş. Gör.
Humeyra AYDIN

Lisans: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Biyomühendislik, 2014

Yüksek Lisans: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Biyomühendislik, 2017

Tel: 0 216 348 02 92 / 1726

Ofis No: MD409

humeyra.aydin@marmara.edu.tr

 

Araştırma ve İlgi Alanları:  Biyoproses

Uzman   

 

Öğr. Gör.
Fatma Ece ALTINIŞIK KAYA

Lisans: Marmara Üniversitesi, Biyomühendislik, 2014

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Biyomühendislik, 2017

Tel: 0 216 348 02 92 / 1729

Ofis No: MD404

ece.altinisik@marmara.edu.tr

Özgeçmiş

Google Scholar

Araştırma ve İlgi Alanları:  Biyoteknoloji, biyoprosesler, rekombinant enzim üretimi ve saflaştırma, ekstremofil mikroorganizmalar

Bu sayfa Biyomühendislik tarafından en son 15.03.2019 19:17:44 tarihinde güncellenmiştir.