Departmental Process Responsibles and Commissions

Program Çıktıları Değerlendirme Komisyonu

Ebru TOKSOY ÖNER, Zeynep YILMAZ SERÇİNOĞLU, Tuğba ÖZGÖREN CAN

Veri Toplama Ekibi                                                                     

Zafer SOYCAN, Tuğba ÖZGÖREN CAN

Bölüm Seminerleri ve Toplantıları Komisyonu                          

Berna SARIYAR AKBULUT, Faik Nüzhet OKTAR, Hümeyra AYDIN

Sürekli İyileştirme Komisyonu                                                   

Bülent MERTOĞLU, Berna SARIYAR AKBULUT, Pemra ÖZBEK SARICA, Tuğba ÖZGÖREN CAN

Müfredat Çalışmaları Komisyonu                                              

Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU, Kazım Yalçın ARĞA, Nihat Alpagu SAYAR

MÜDEK Çalışmaları Komisyonu                                               

Bülent MERTOĞLU, Ceyda KASAVİ, Tuğba ÖZGÖREN CAN

İntibak Komisyonu                                                                     

Bülent MERTOĞLU, Berna SARIYAR AKBULUT, Dilek KAZAN

Öğrenci Değişim Programları Sorumlusu (Erasmus, Farabi, Mevlana)                              

Pemra ÖZBEK SARICA

Mezuniyet İşlemleri Komisyonu                                                 

Bülent MERTOĞLU, Berna SARIYAR AKBULUT, Pemra ÖZBEK SARICA

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Çalışmaları ve Laboratuvar Komisyonu                             

Berna SARIYAR AKBULUT, Dilek KAZAN, Fatma Ece ALTINIŞIK KAYA, Zeynep YILMAZ SERÇİNOĞLU

Doktora Yeterlilik Komisyonu

Berna SARIYAR AKBULUT, Dilek KAZAN, Ebru TOKSOY ÖNER, Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU

Bölüm Tanıtım Komisyonu                                                        

Pemra ÖZBEK SARICA, Ceyda KASAVİ, Zeynep YILMAZ SERÇİNOĞLU

Bitirme Projeleri Komisyonu                                                      

Pemra ÖZBEK SARICA

Staj Komisyonu                                                                          

Pemra ÖZBEK SARICA, Nihat Alpagu SAYAR, Fatma Ece ALTINIŞIK KAYA

Endüstriyel İlişkiler, Kariyer, Danışma Kurulu, Mezunlar          

Dilek KAZAN, Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU, Kazım Yalçın ARĞA, Zeynep YILMAZ SERÇİNOĞLU

Bölüm Fizikî Planlama Komisyonu                                      

Bülent MERTOĞLU, Kazım Yalçın ARĞA, Dilek KAZAN, Berna SARIYAR AKBULUT, Ebru TOKSOY ÖNER

Web Sayfaları Geliştirme ve Bakım Ekibi                            

Pemra ÖZBEK SARICA, Ceyda KASAVİ, Zeynep YILMAZ SERÇİNOĞLU

Lisansüstü Süreçleri                                                            

Berna SARIYAR AKBULUT


This page updated by Bioengineering on 18.12.2020 13:06:22

QUICK MENU