Genel Bilgiler

Biyomühendislik kuramsal bilgi yaklaşımı ile Biyoloji Mühendisliği, en temel anlamı ile mühendislik ilkelerinin yaşam bilimlerine uygulanmasıdır. Biyomühendislik, temel mühendislik bilimleri ile biyoloji, moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, hücre metabolizması bilimlerindeki, hızlı ilerlemeler sonucu gelişen biyolojik teknikler ve mühendislik ilkelerinin canlı sistemlere ve bu alanlarda karşılaşılan sorunlara uygulandığı bir bilim dalıdır. Son yıllardaki hızla gelişmeler doğrultusunda, 21. yüzyılda, biyomühendislik insanlığın hızlı sosyoekonomik gelişimi için anahtar bir araç olarak görülmektedir. Biyomühendislik alanındaki hızlı ilerlemeler sayesinde ilaç endüstrisinden kimyaya, çevreden gıda endüstrisine, birçok endüstri alanında  biyomühendislik yöntemleri kullanılmakta, yeni yöntemler geliştirilmekte ve bu yöntemlerle yeni ürünler geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. 

Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü’nün temelleri, 2005 yılında, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak, Kimya Mühendisliği Anadilim Dalı altında, Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı olarak açılması ile atılmıştır.

Biyomühendislik Bölümü, Mühendislik Fakültesi Dekanı (2000 – 2009) ve Kimya Mühendisliği Bölümü'nün de kurucusu Prof. Dr. Ahmet Alp SAYAR tarafından kurulmuştur. Biyomühendislik Bölümünün kurulmasını takiben, Yüksek Lisans Programı Biyomühendislik Lisansüstü Programına aktarılmış ve 2008-2009 eğitim öğretim yılında Bölümün doktora programı YÖK tarafından kabul edilerek öğrenci almaya başlamıştır.

2010-2011 eğitim öğretim yılında lisans programına öğrenci alan Biyomühendislik Bölümü, öğrencilerine, temel biyomühendislik ve biyoproses mühendisliği bilgi ve becerilerinin yanı sıra biyopolimerler, protein mühendisliği, proteomik, sistem biyolojisi, biyomateryal, çevre ve endüstriyel biyoteknoloji gibi teknik seçmeli dersler ile biyomühendisliğin farklı birçok alanında uzmanlık kazandırmayı hedeflemektedir.

Bölümümüzde yaşam bilimleri ve mühendislik alanlarında bilimsel araştırma ve bilgi birikimi oluşturacak şekilde eğitim verilmekte, böylece mezunlarımızın hem Biyokimya Mühendisi olarak, hem de biyoteknolojinin farklı alanlarında çalışmalar yapabilecek altyapıyla mezun olmaları sağlanmaktadır.

21. yüzyılın ikinci on yılına girerken, Mühendislik Fakültesinin en yeni bölümlerinden biri olarak Biyomühendislik Bölümü, disiplinlerarası çalışmalar yapan ve bu araştırmalarını eğitim sürecine aktaran 7 Profesör, 3 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 3 Doktor Araştırma Görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi ile lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

 

 

 

 

 

 


Bu sayfa Bioengineering tarafından en son 16.10.2019 15:48:23 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM