Akademik Kadro

Öğretim Üyeleri

 

ETO pic 2 2.jpg (12.16 MB)

Prof. Dr. Ebru TOKSOY ÖNER

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 1993

Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 1995

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2000

http://ibsb.bioe.eng.marmara.edu.tr

Tel: 0 216 777 3568

Ofis No: M2-210

ebru.toksoy@marmara.edu.tr

Özgeçmiş

Avesis

Google Scholar

Araştırma ve İlgi Alanları: Rekombinant ekspresyon sistemlerinin geliştirilmesi, Fermentasyon teknolojileri ve modellemesi, Restriksiyon enzimlerinin klonlanması ve saflaştırılması, Biyokimya mühendisliği, Biyopolimer üretimi

 

 

b_lent_merto_lu.png (3.37 MB)

Prof. Dr. Bülent MERTOĞLU

Bölüm Başkanı

Lisans: Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 1999

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001

Doktora: Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005

http://meg.bioe.eng.marmara.edu.tr

Tel: 0 216 777 3565

Ofis No: M2-211

bulent.mertoglu@marmara.edu.tr

Özgeçmiş

Google Scholar

Araştırma ve İlgi Alanları: Mikrobiyal ekoloji ve atıksu mühendisliği, Çevre biyoteknolojisi ve mikrobiyolojisi, Azot döngüsünde rol alan organizmalar, Membran prosesleri, Entegre katı atık yönetimi ve atıksu arıtma tesisi boyutlandırma ve işletme programları (ATV 131, SSSP ve ASM), Moleküler mikrobiyoloji teknikleri (PCR, real-time PCR, denaturing gradient gel electrophoresis-DGGE, fluorescent in-situ hybridization-FISH, slot-blot hybridization, restriction fragment length polymorphism-RFLP, klonlama ve DNA dizi analizi)

 

 

Ahu Uncuoglu picture 2023.jpg (121 KB)

Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Biyoloji, 1994

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 1996

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2001

Tel: 0 216 777 3562

Ofis No: M1-203

ahu.uncuoglu@marmara.edu.tr

Kişisel Sayfa

Özgeçmiş

Avesis

Google Scholar

Araştırma ve İlgi Alanları: Bitkilerde biyotik ve abiyotik stres toleransı, bitkisel biyoçeşitlilik, moleküler ıslah, bitkilerde moleküler-sitogenetik yaklaşımlar

 

 

WhatsApp Image 2023-11-15 at 09.37.15.jpeg (12 KB)

Prof. Dr. Berna SARIYAR AKBULUT

Bölüm Başkan Yardımcısı

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 1993

Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 1997

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2003

http://probio.bioe.eng.marmara.edu.tr

Tel: 0 216 777 3564

Ofis No: M2-212

berna.akbulut@marmara.edu.tr

Özgeçmiş

Google Scholar

Araştırma ve İlgi Alanları: Stres koşullarında farklılaşmanın proteomik yöntemlerle incelenmesi, Veri madenciliği için sistem biyolojisi, Protein ve metabolizma mühendisliği

 

 

yalcin_arga.JPG (28 KB)

Prof. Dr. Kazım Yalçın ARĞA

Bölüm Başkan Yardımcısı

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2001

Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2002

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2007

http://sysbio.bioe.eng.marmara.edu.tr

Tel: 0 216 777 3570

Ofis No: M2-254

kazim.arga@marmara.edu.tr

Özgeçmiş

Google Scholar

Araştırma ve İlgi Alanları: Sistem Biyolojisi, Sistem Biyotıbbı, Metabolizma Mühendisliği, Biyoinformatik, Kanser Genetiği ve İnformatiği, İlaç repozisyonu, Genom seviyeli biyolojik ağlar, İşlevsel Genomik

 

 

pemra_ozbek.jpg (29 KB)

Prof. Dr. Pemra ÖZBEK SARICA

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2004

Doktora: Imperial College London, Makine Mühendisliği Bölümü, 2008

http://compbio.bioe.eng.marmara.edu.tr

Tel: 0 216 777 3571

Ofis No: M2-250

pemra.ozbek@marmara.edu.tr

Özgeçmiş

Google Scholar

Araştırma ve İlgi Alanları: Biyopolimerler, yapısal dinamik, protein dizisi, yapısal dinamik teorisi ve simülasyonları, GNM (Gaussian Network Model, Gaussian Ağ yapı modeli) uygulamaları, proteinlerde bağlanma (protein binding), protein-protein etkileşimleri, bileşik protein yapısı, protein-DNA etkileşmesi, bağlanma bölgesi tahmini, ilaç tasarımı, CAPRI (Critical Assessment of PRediction of Interactions)

 

 

nasayar.jpg (5 KB)

Prof. Dr. Nihat Alpagu SAYAR

Lisans: University College London, Biyokimya Mühendisliği Bölümü, 2004

Doktora: University College London, Biyokimya Mühendisliği Bölümü, 2010

http://probio.bioe.eng.marmara.edu.tr/

Tel: 0 216 777 3563

Ofis No: M2-241

alpagu.sayar@marmara.edu.tr

Özgeçmiş

Google Scholar

Araştırma ve İlgi Alanları: Biyoproses dizayn, matematik modelleme ve simülasyonları, biyokataliz, enzim teknolojileri, hesapsal biyoloji ve sistem biyolojisi

 

 

ceyda kasavi.jpg (151 KB)

Doç. Dr. Ceyda KASAVİ

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji, Kimya Mühendisliği, Türkiye, 2003

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği, 2006

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği, Türkiye, 2013

http://ibsb.bioe.eng.marmara.edu.tr

Tel: 0 216 777 3566

Ofis No: M2-237

ceyda.kasavi@marmara.edu.tr

Özgeçmiş

Google Scholar

Araştırma ve İlgi Alanları: Sistem biyolojisi, maya ve ekstremofil sistemler ile biyolojik üretim süreçlerinin geliştirilmesi, hücresel süreçlerin arkasındaki mekanizmayı anlamak için biyolojik ağ yapılarının kurulması ve analizi, farklı omik verilerinin bütünleştirilmesi ve analizi

 

 

Beste Turanlı vesikalık.jpeg (385 KB)

Doç. Dr. Beste TURANLI

Lisans: Ege Üniversitesi, Biyomühendislik, 2011

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Biyomühendislik, 2014

Doktora: Marmara Üniversitesi, Biyomühendislik, 2018

http://sysbio.bioe.eng.marmara.edu.tr

Tel: 0 216 777 3579

Ofis No: M2-231

beste.turanli@marmara.edu.tr

Özgeçmiş

Google Scholar 

Araştırma ve İlgi Alanları: Sistem Biyolojisi, Sistem Biyotıbbı, Kanser Genetiği ve İnformatiği, İlaç Yeniden Konumlandırma, Genom seviyeli biyolojik ağlar, Moleküler mikrobiyoloji teknikleri (PCR, real-time PCR, denaturing gradient gel electrophoresis-DGGE)

 

 

citations.jpg (7 KB)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Saadeddin ÖZTÜRK

Lisans: Kadir Has Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği, 2006

Yüksek Lisans: Boston Üniversitesi, Üretim Mühendisliği, 2010

Doktora: Rensselaer Politeknik Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği, 2016

Tel: 0 216 777 3580

Ofis No: M2-252

saadeddin.ozturk@marmara.edu.tr

Özgeçmiş

Google Scholar 

Araştırma ve İlgi Alanları: 

 

 

ceyhun.JPG (101 KB)

Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun BEREKETOĞLU

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2006

Yüksek Lisans: Çukurova Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji, 2010

Doktora: Marmara Üniversitesi, Biyomühendislik, 2017

Tel: 0 216 777 3581

Ofis No: M1-122

ceyhun.bereketoglu@marmara.edu.tr

Özgeçmiş

Google Scholar 

Araştırma ve İlgi Alanları: Mekanistik ve gelişimsel toksikoloji, türe özgü toksikoloji (zebra balığı, hücre kültürü, fare, maya, su piresi), çevresel kirleticilerin (plastikleştiriciler, Per- ve polifloroalkil maddeler, mikro plastikler, nanoplastikler vs.) bağışıklık, metabolizma ve üreme üzerindeki etki mekanizmalarının araştırılması.

 

M. Özgen ÖZTÜRK ÖNCEL.jpeg (111 KB)

Dr. Öğr. Üyesi M. Özgen ÖZTÜRK ÖNCEL

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2011

Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği, 2014

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği, 2021

Ofis no: M1-218

ozgen.ozturk@marmara.edu.tr

Google Scholar

Özgeçmiş

Araştırma ve İlgi Alanları: Biyomalzemeler, biyotaklit yapılar, in vitro modeller ve biyoüretim teknolojilerinin doku mühendisliği ve rejeneratif tıp üzerine uygulamaları


 

Araştırma ve Öğretim Görevlileri  

 

selcen_durmaz.jpg (3 KB)

Araş. Gör. Dr. Selçen DURMAZ ŞAM

Lisans: Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 2003

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 2005

Doktora: Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 2014

http://probio.bioe.eng.marmara.edu.tr/ 

Tel:0 216 777 3573

Ofis No: M2-202

selcen.durmaz@marmara.edu.tr

Özgeçmiş

Google Scholar

 

 

ceyda_kula.jpg (6 KB)

Araş. Gör. Dr. Ceyda KULA

Lisans: Ege Üniversitesi, Biyomühendislik, 2010

Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Biyomühendislik, 2012

Doktora: Marmara Üniversitesi, Biyomühendislik, 2018

http://probio.bioe.eng.marmara.edu.tr/

Tel: 0 216 777 3573

Ofis No: M2-202

ceyda.kula@marmara.edu.tr

Özgeçmiş

Google Scholar

Araştırma ve İlgi Alanları: Doğal ürün kimyası, doğal kaynaklardan (bitkiler, mikroorganizmalar) antimikrobiyal ve antitümör biyoaktif bileşiklerin izolasyonu, mikrobiyal biyotrasformasyon, biyoteknoloji.

 

 

WhatsApp Image 2024-01-18 at 16.09.23.jpeg (148 KB)

Araş. Gör. Dr. Zeynep YILMAZ SERÇİNOĞLU

Lisans: Ege Üniversitesi, Biyomühendislik, 2010

Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Biyoteknoloji, 2013

Doktora: Marmara Üniversitesi, Biyomühendislik, 2020

http://probio.bioe.eng.marmara.edu.tr/

Tel: 0 216 777 3573

Ofis No: M2-202

zeynep.yilmaz@marmara.edu.tr

Özgeçmiş

Google Scholar

Araştırma ve İlgi Alanları:  Biyoteknoloji, Biyosensörler, Fermentasyon, Deneysel hayvan modelleri, Kardiyovasküler ve Metabolik hastalıklar, Protein-protein etkileşimleri, Biyokataliz, Biyoproses modelleme

 

tugba.jpeg (12 KB)

Araş. Gör. Tuğba ÖZGÖREN CAN

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik, 2014

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Biyomühendislik, 2017

Tel: 0 216 777 3572

Ofis No: M2-223

tugba.ozgoren@marmara.edu.tr

Özgeçmiş

Google Scholar

Araştırma ve İlgi Alanları:  Biyoproses, Biyomalzemeler, Biyopolimer üretimi, Nanoteknoloji, Tarımsal biyoteknoloji, Moleküler ıslah 

 

ece_altinisik.jpg (30 KB)

Öğr. Gör. Dr. Fatma Ece ALTINIŞIK KAYA

Lisans: Marmara Üniversitesi, Biyomühendislik, 2014

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Biyomühendislik, 2017

Doktora: Marmara Üniversitesi, Biyomühendislik, 2024

http://probio.bioe.eng.marmara.edu.tr/

Tel: 0 216 777 3573

Ofis No: M2-202

ece.altinisik@marmara.edu.tr

Özgeçmiş

Google Scholar

Araştırma ve İlgi Alanları:  Biyoteknoloji, biyoprosesler, rekombinant enzim üretimi ve saflaştırma, ekstremofil mikroorganizmalar, sistem biyoloji


 

EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ

alp_sayar.jpg (4 KB)

Prof. Dr. Ahmet Alp SAYAR

Bölüm Kurucu Başkanı

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 1971

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 1976

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 1980

http://probio.bioe.eng.marmara.edu.tr

Google Scholar

Araştırma ve İlgi Alanları:  Distillasyon ve ekstraksiyon işlemleri, Denge kademeli prosesler termodinamiği, Distillasyon kolonlarında kullanılan dönüştürücü ve geriye etkili kontrol edicilerin tasarımı, Dış ve iç hava kalitesi ölçüm ve kontrolü.

 

 

faik_nuzhet_oktar.jpg (3 KB)

Prof. Dr. Faik Nüzhet OKTAR

Lisans: Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, 1982

Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, 1991

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, 1999

Özgeçmiş

Google Scholar

Araştırma ve İlgi Alanları: Nano- biyomalzemelerin üretim yöntemleri ve sağlık sektöründe uygulama alanları. İlaç salımları sistemleri, In vitro ve in vivo çalışmaları, Biyomimetik üretim yöntemleri ve uygulamaları, Elektro-Eğirme (electrospininng) yöntemi ve uygulama alanları, Biyoseramiklerin üretim yöntemleri ve geliştirilmesi, Akıllı nano-biyopolimerler üretimi ve taşıyıcı sistem olarak kullanılması

 

Dilek Kazan.jpg (29 KB)

Prof. Dr. Dilek KAZAN

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 1983

Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 1987

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 1993

http://probio.bioe.eng.marmara.edu.tr

Özgeçmiş

Avesis

Google Scholar

Araştırma ve İlgi Alanları: Mikrobiyal proteomik (Microbial proteomics), Endüstriyel önemi olan protein üreticisi mikroorganizmaların doğadan izolasyonu ve tanılanması, Endüstriyel enzimlerin fermentasyon süreçlerinde üretimi, Endüstriyel enzimlerin saflaştırılması ve immobilizasyonu, Enzimlerin karakterizasyonu, Enzim stabilizasyonu, Biyokimyasal proseslerin optimizasyonu ve modellenmesi

 

Bölüm Sekreteri 

 

zafer bey.JPG (105 KB)

Bilgisayar İşletmeni

Zafer SOYCAN

Ofis no: M2-247

Tel: 0 216 777 3561

zafer.soycan@marmara.edu.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu sayfa Bioengineering tarafından en son 13.05.2024 13:18:01 tarihinde güncellenmiştir.

Biyomühendislik

HIZLI ERİŞİM